Vereniging Bedrijven Schiebroek

Missie en doelstelling

Historie

Het eerste initiatief voor de oprichting van een ondernemersvereniging werd genomen op 9 juli 1987 middels een oprichtingsvergadering bij de Combinatie.

Belangrijke speerpunten bij deze oprichtingsvergadering waren:

  • de ontsluiting van het bedrijventerrein
  • gronduitgifte (erfpacht)
  • groenvoorziening

De Vereniging Bedrijven Schiebroek is officiëel opgericht op vrijdag 21 augustus 1987 en inmiddels telt de Vereniging ca 30 leden. De VBS is gevestigd aan de Veldkersweg 39, 3053 JR Rotterdam.

De VBS heeft als doel:

Het in stand houden en verbeteren van het bedrijfsterrein, met optimale participatie van zijn bedrijven. Voorts het bevorderen van mede-verantwoordelijkheid, het kritisch denken over eigen omgeving en het stimuleren van zelfwerkzaamheid op velerlei gebied door de ondernemers, en tenslotte in het bijzonder te fungeren als overleg -en adviesorgaan voor de (deel-)gemeentelijke autoriteiten, de provincie en het rijk. Tot slot proberen wij ook de onderlinge (sociale & zakelijke) contacten tussen de gevestigde ondernemers te bevorderen.

De VBS tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het plegen van overleg met personen en bedrijven (zogenoemde "betrokkenen")
  • het houden van openbare zittingen, waar de ondernemers kunnen participeren in de besluitvorming
  • het scheppen van kanalen naar de overheid
  • het inschakelen waar nodig van deskundigen, adviesinstellingen en dergelijke
  • het organiseren van "netwerk"bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

Voor meer nieuws over VBS en SBS klik hier naar onze verschenen nieuwsbrieven.

Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging Bedrijven Schiebroek telt momenteel 4 leden en werkt nauw samen met de parkmanager
Edwin Markus

Stuur een e-mailbericht