Stichting BIZ Schiebroek

Missie en doelstelling

Historie

De Wet op de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) is per 1 januari 2015 van kracht.

In 2011 werd echter met inzet van bestuur en leden van de Vereniging Bedrijven Schiebroek (VBS) een experiment-BIZ tot stand gebracht welke heeft bijgedragen tot een prachtig aangelegd stratenplan (schoon, heel & veilig) met de nodige voorzieningen, zoals: een betere bereikbaarheid, royale parkeergelegenheden, ook voor trailers en trucks,  een glasvezel netwerk, openbaar groen en een sterk verbeterde uitstraling dat de vastgoedwaarde op het terrein in ruime mate heeft verhoogd.

De Stichting Biz Schiebroek is officiëel ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 53255062 en gevestigd aan de Veldkersweg 39, 3053 JR Rotterdam.

  Met welk doel is de SBS opgericht:

  De Stichting Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Schiebroek maakt gebruik van de sinds 1 januari 2015 ingevoerde Wet op de Bedrijveninvesteringszones. Een instrument waarmee ondernemers en vastgoedeigenaren gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun (bedrijfs)omgeving. Ofwel, een instrument voor en door ondernemers, dat tegelijkertijd bijdraagt in een verbetering van de onderlinge contacten en verhoudingen, zowel tussen ondernemers onderling als de vertegenwoordigers van o.a. de gebiedcommissie, gemeente, provincie, hulpdiensten en andere overheidsinstellingen of instanties van zakelijke dienstverlening (KvK, etc.).  

  De SBS tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • Eens in de vier jaar een nieuwe BIZ-periode aan te vragen.
  • Tegelijkertijd een nieuw concept BIZ-plan op te stellen met bijbehorende begroting.
  • Het werven van een vereiste aantal ondernemers als deelnemers aan de nieuwe BIZ.
  • Ondernemers een gratis lidmaatschap aanbieden van de Vereniging Bedrijven Schiebroek
  • Bij uitvoering het managen en bewaken van de in het BIZ-plan opgenomen doelen.

  De inkomsten van de BIZ Schiebroek bestaan enerzijds uit de BIZ-bijdragen van de heffingsplichtigen, welke worden geïnt door de Belastingdienst en die worden uitgekeerd als subsidie door de gemeente, anderzijds uit bijdragen in de vorm van subsidies van gemeente en provincie. Daarnaast is het mogelijk om te kijken naar sponsorgelden en overige inkomsten, die gekoppeld zouden kunnen worden aan te houden acties of activiteiten op het terrein.

  Het BIZ-plan voor de periode 2016 - 2020 is hier ter inzage.

  Het bestuur

  Het stichtingsbestuur van Bedrijven Investeringszone Schiebroek telt momenteel 4 leden en werkt nauw samen met de parkmanager
  Edwin Markus

  Stuur een e-mailbericht