Missie en doelstelling

De VBS heeft als doel:

Het in stand houden en verbeteren van het bedrijfsterrein, met optimale participatie van zijn bedrijven. Voorts het bevorderen van mede-verantwoordelijkheid, het kritisch denken over eigen omgeving en het stimuleren van zelfwerkzaamheid op velerlei gebied door de ondernemers, en tenslotte in het bijzonder te fungeren als overleg -en adviesorgaan voor de (deel-)gemeentelijke autoriteiten, de provincie en het rijk. Tot slot proberen wij ook de onderlinge (sociale & zakelijke) contacten tussen de gevestigde ondernemers te bevorderen.


De VBS tracht haar doel te verwezenlijken door:

- het plegen van overleg met personen en bedrijven (zogenoemde "betrokkenen")
- het houden van openbare zittingen, waar de ondernemers kunnen participeren in de besluitvorming
- het scheppen van kanalen naar de overheid
- het inschakelen waar nodig van deskundigen, adviesinstellingen en dergelijke
- het organiseren van "netwerk"bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

twitter

Laatste Tweets

RT @PositiefBe: Zeven bedrijven die zijn gevestigd in BE+ deelnemer Bedrijveninvesteringszone Schiebroek hebben een gezamenlijke subsidiea…
14 dagen geleden - reply - retweet - favorite
RT @SureshSoekhai: @Politie_Rdam Hulde aan de boevenvanger uit Schiebroek, ene wijkagent KNUL.
163 dagen geleden - reply - retweet - favorite
Zo gaat de nieuwe Rijksweg A16 lopen nabij #Bedrijventerrein #Schiebroek #Rotterdam https://t.co/YJIOoIU9Az
164 dagen geleden - reply - retweet - favorite

Reacties

Geef een reactie




Om veiligheidsredenen vragen wij u de letters van het onderstaande plaatje over te nemen *


Disclaimer - Colofon - Privacy - Design door Aleman Reclame