Disclaimer

Het eerste initiatief voor de oprichting van een ondernemersvereniging werd genomen op 9 juli 1987 middels een oprichtingsvergadering bij de Combinatie.

 

Belangrijke speerpunten bij deze oprichtingsvergadering waren:

- de ontsluiting van het bedrijventerrein

- gronduitgifte (erfpacht)

- groenvoorziening

 

De Vereniging Bedrijven Schiebroek is officiëel opgericht op vrijdag 21 augustus 1987 en inmiddels heeft de Vereniging al weer ruim 30 leden.

 

De VBS heeft als doel:

Het in stand houden en verbeteren van het bedrijfsterrein, met optimale participatie van zijn bedrijven. Voorts het bevorderen van mede-verantwoordelijkheid, het kritisch denken over eigen omgeving en het stimuleren van zelfwerkzaamheid op velerlei gebied door de ondernemers, en tenslotte in het bijzonder te fungeren als overleg -en adviesorgaan voor de (deel-)gemeentelijke autoriteiten, de provincie en het rijk. Tot slot proberen wij ook de onderlinge (sociale & zakelijke) contacten tussen de gevestigde ondernemers te bevorderen.

 

De VBS tracht haar doel te verwezenlijken door:

- het plegen van overleg met personen en bedrijven (zogenoemde "betrokkenen")

- het houden van openbare zittingen, waar de ondernemers kunnen participeren in de

twitter

Laatste Tweets

24 april a.s. Bijeenkomst-crisisoverleg #aardgasvrij #fossielvrij #ondernemen #rotterdam https://t.co/rPLfwr1aw5
13 uur geleden - reply - retweet - favorite
. #Bedrijventerrein Schiebroek ziet kansen door komst A16 #Rotterdam - https://t.co/vClEC8T7sX
31 uur geleden - reply - retweet - favorite
Rijk hakt knoop door over aanleg A16 #Rotterdam - https://t.co/NKeJ1TWaN8
13 dagen geleden - reply - retweet - favorite

Reacties

Geef een reactie
Om veiligheidsredenen vragen wij u de letters van het onderstaande plaatje over te nemen *


Disclaimer - Colofon - Privacy - Design door Aleman Reclame